Näillä sivuilla on tietoa Natusen suvun historiasta.

Sivuilla käytetty aineisto on lainausta vuonna 1999
valmistuneesta sukututkimuksesta.

Sukututkimus sisältää eri lähteistä koottua tietoa ajalta
1614 - 1947

Sukututkimuksen tilasi Pauli Natunen
ja tutkimuksen on tehnyt fil.maist. Terhi Nallinmaa-Luoto