Taulukon ominaisuuksien muuttaminen - FP-Editor


Index

Yleistä 
Taulukko
Taulukon ominaisuudet

Solun ominaisuudet


Yleistä

Jos HTML-koodin komennoille (tagit) ei anneta lainkaan parametrejä, eikä parametreille arvoja, asemoi käyttäjän selain laaditun sivun yleensä siten, että sisältö asemoidaan selainikkunan vasemmasta reunasta ylhäältä alas.

HTML-kieli kuitenkin mahdollistaa eri elementtien sijoittelun selainikkunaan myös keskelle, tai oikeaan reunaan sekä elementtien suhteen toisiinsa nähden.
HTML:n tärkein työkalu asemoinnissa on taulukko ja taulukon sisältämät solut.
<TABLE>aloittaa taulukon, </TABLE> lopettaa sen. Taulukon sisällä <TD>aloittaa solun</TD> lopettaa sen.

Ilman mitään sisältöäkin, taulukko on hyvä asemoinnin apuväline

Elementin (esim. taulukko) -sijainti näytöllä

 • Elementtien paikka selainikkunan ja toistensa suhteen määritetään kulloisenkin komennon align - parametrilla. Useimpien elementtien kohdalla align-parametrille voidaan antaa arvoja, left, right ja center.

Elementin (esim. taulukko) -koko näytöllä

 • Jos taulukon kokoa ei määritellä, sen leveys ja korkeus näytöllä määrittyy taulukon sisältämien solujen sisällön perusteella. Jos esimerkiksi selainikkunan leveys ei riitä solun sisältämän tekstirivin näyttämiseen, teksti jaetaan useammalle riville. Samoin käy, jos selainikkunaa skaalataan pienemmäksi, taulukko sisältöineen muodostetaan uudelleen.

  Muiden elementtien tapaan taulukon koko voidaan myös määrittää staattisesti (pikseleinä), tai dynaamisesti (prosentteina).

Taulukko

FrontPage Editor - Taulukonmuokkaus

taulukon_ominaisuudet.jpg (59210 bytes)

 

 • Draw Table - Piirtää taulukon
 • Insert Table - Lisää taulukon
 • Insert Rows or Columns - Lisätään rivejä / sarakkeita valittuun soluun / soluihin
 • Insert Cell - Lisää solun valitun solun vasemmalle puolelle
 • Insert Caption - Otsikon lisääminen taulukkoon
 • Delete Cells - Valitun / valittujen solujen poisto
 • Merge Cells - Valittujen solujen yhdistäminen
 • Select Cell - Kohdistimen osoittaman solun valinta
 • Select Row - Kohdistimen osoittaman rivin valinta
 • Select Column - Kohdistimen osoittaman sarakkeen valinta
 • Select Table - Kohdistimen osoittaman taulukon valinta. Jos taulukoita on useita, valitaan sisin.
 • Distribute Rows Evenly - Valitut rivit saman korkuisiksi
 • Distribute Columns Evenly - Valitut sarakkeet saman levyisiksi
 • Convert text To Table - Valittu teksti muunnetaan taulukoksi
 • Convert Table To Text - Valitun taulukon rakenne kumotaan, solujen sisältö jää omiksi kappaleikseen
 • Caption Properties - Taulukon otsikon ominaisuudet
 • Cell Properties - Valitun solun ominaisuudet (sama vaikutus, kuin hiiren kakkospainikkeelle)
 • Table Properties - Valitun taulukon ominaisuudet (sama vaikutus, kuin hiiren kakkospainikkeelle)

Taulukon ominaisuudet

FrontPage Express, taulukon ominaisuudet

Layout

 • Alignment - Taulukon asemointi vaakasuunnassa
 • Border Size - Taulukon kehyksen vahvuus pikseleinä
 • Cell Padding - Solun sisäseinämän ja elementin väliin jäävä tila
 • Cell Spacing - Taulukon sisältämien solujen väliin jäävä tila

Minimun Width

 • Taulukon koon määrittely pikseleinä tai prosentteina. Rasti Specify Width - ruutuun sekä valinta kumpana arvo annetaan, pikseleinä vai prosentteina

Custom Background

 • Rasti Use Backround Image - ruutuun. Browse-painikkeen avulla voidaan ladata kuva. Myös absoluuttista viittausta voidaan käyttää.
 • Background Color - Taulukon taustaväri

Taulukon taustan väri ja kuva eivät kuulu html 3.2 -määritykseen. Toimii selaimissa vaihtelevasti.

Custom Colors

Edellyttää, että taulukon kehys on määritetty näkyväksi.

 • Border - Kehyksen väri
 • Light Border - Valoalueen väri
 • Dark Border - Varjoalueen väri

Taulukon kehyksen väri ei kuulu html 3.2 -määritykseen. Toimii selaimissa vaihtelevasti.


Solun ominaisuudet

FrontPage Express, solun ominaisuudet

Huom. Soluihin annetut määrittelyt kumoavat taulukkoon annetut arvot.


Layout

 • Horizontal Alignment - Solun sisällön asemointi vaakasuunnassa
 • Vertical Alignment - Solun sisällön asemointi pystysuunnassa
 • Header Cell - Otsikkosolu, jonka sisältö korostuu.

Minimum Width

 • Solun koon määrittely pikseleinä tai prosentteina. Rasti Specify Width - ruutuun sekä valinta kumpana arvo annetaan, pikseleinä vai prosentteina.

Custom Backround

 • Rasti Use Backround Image - ruutuun. Browse-painikkeen avulla voidaan ladata kuva. Myös absoluuttista viittausta voidaan käyttää.
 • Background Color - Solun taustaväri

Solun taustan väri ja kuva eivät kuulu html 3.2 -määritykseen. Toimii selaimissa vaihtelevasti.

Custom Colors

Edellyttää, että taulukon kehys on määritetty näkyväksi.

 • Border - Kehyksen väri
 • Light Border - Valoalueen väri
 • Dark Border - Varjoalueen väri

Solun kehyksen väri ei kuulu html 3.2 -määritykseen. Toimii selaimissa vaihtelevasti.

Cell Span

Solujen yhdistäminen vaaka- tai pystysuunnassa

 • Rows Spanned - Pystysuunnassa <TD ROWSPAN=4>
 • Columns Spanned - Vaakasuunnassa <TD COLSPAN=3>

| 18.8.2002 |