Embed ja Object -komento

© Hannu Natunen 2002


Index


EMBED, upotettu elementti
OBJECT, upotettu elementti


EMBED, upotettu elementti

WWW-sivuille voidaan lisätä multimediaelemettejä (ääntä, videota, VRML:lää jne.) <EMBED> komennolla.
Embed ei kuulu HTML 3.2 tai 4.0 määrityksiin (mutta selaimet tukevat sitä hyvin).
Multimediaelementit toimivat sivulla erilaisten selainlaajennusten eli plug-in ohjelmien avulla (Mediaplayer, Liveaudio, Quicktime.). Yleensä normaaliin selainasennukseen nykyisin jo kuuluvat tärkeimpien multimediatiedostojen vaatimat laajennukset. 

Embed-elementin arvoja ovat mm. seuraavat:
SRC="aanet/musa.mid" Polku multimediatiedostoon (pakollinen).
AUTOSTART="true" (false) Toiston alkaminen automaattisesti / nappia painamalla
LOOP="false" (true, 5) tiedoston toisto peräkkäin (true=loputtomiin, false=kerran, 3=kolmesti)
WIDTH="100" soittokonsolin (jossa play ja muut napit) leveys pikseleinä (jos video tms. myös kuvaikkunan leveys sisältyy tähän)
HEIGHT="50" soittokonsolin korkeus pikseleinä (jos video tms. myös kuvaikkunan korkeus sisältyy tähän)
HIDDEN="true" (false) Jos true, konsoli on piilotettu (tällöin autostart="true")
TYPE="audio/wav" (audio/midi, audio/aiff, video/quicktime, video/mpeg, video/x-msvideo jne) tiedoston MIME-tyyppi (ei välttämätön). Koska embed ei ole standardoitu on myös muita selain/plugin -kohtaisia attribuutteja olemassa. 

Esimerkki: wav -tyyppinen äänitiedosto
<EMBED SRC="audio/tivoli.wav" AUTOSTART="TRUE" WIDTH=140 HEIGHT=50 TYPE="audio/wav" LOOP="true" >


OBJECT, upotettu elementti

Object-elementti <OBJECT></OBJECT> on html 4.0 määritykseen kuuluva komento jolla voidaan sivulla esittää multimediaelementtejä. Kaikki vanhat selaimet eivät tue object-elementtiä. 

Object -elementin arvoja ovat mm. seuraavat:
DATA="videot/video.avi" polku tiedostoon (URL)
WIDTH="200" leveys pikseleinä
HEIGHT="150" Korkeus pikseleinä
TYPE="video/x-msvideo" MIME-tyyppi
Muita: declare, classid, codebase, codetype, archive, standby, usemap, name, tabindex, title jne. 

Esimerkki: video www-sivulla.
<OBJECT DATA="video/koirat.avi" WIDTH="160" HEIGHT="150" TYPE="video/x-msvideo"></OBJECT> 

Esimerkki 2: sama video varmistettuna embed-tagilla (toimii vanhemmissa selaimissa).
<OBJECT DATA="video/koirat.avi" WIDTH="160" HEIGHT="150" TYPE="video/x-msvideo">
<EMBED SRC="video/koirat.avi" AUTOSTART="FALSE" WIDTH=160 HEIGHT=150 
TYPE="video/x-msvideo">
</OBJECT> 

Esimerkki 3: edelliseen lisätty vielä vaihtoehtoinen sisältö, jos selain ei näytä videoita. (huomaa myös, että object-tagilla voidaan sivulle asettaa myös kuvia).

<OBJECT DATA="video/koirat.avi" WIDTH="160" HEIGHT="150" TYPE="video/x-msvideo">
<OBJECT data="kuvat/koirat.gif" type="image/gif">
<EMBED SRC="video/koirat.avi" AUTOSTART="FALSE" WIDTH=160 HEIGHT=150  TYPE="video/x-msvideo">
</OBJECT>
</OBJECT> 

Useat graafiset www-editorit ja esim. Flash4 ja RealPublisher luovat automaattisesti tarvittavat object-elementit, jolloin koodin voi kopioida sieltä.


| 26.8.2002 |