FrontPage Express

© Hannu Natunen 2001


Index

FpEditor graafinen editointi
FpEditor HTML-editointi
Tärkeimmät työkalut

HEAD - elementti
Valmiita muotoiluja taittoon
Linkin tekeminen


FpEditor graafinen editointi

Front Page editorin graafinen käyttöliittymä, eli WYSIWYG (What you see is what you get) -editori

fp_ikkuna.jpg (40142 bytes)

Lähes kaikissa HTML-kuvauskielen muokkaamiseen tarkoitetuissa editoreissa on mahdollisuus muokata myös suoraan sivun lähdekoodia tekstieditorin avulla. Tätä ominaisuutta tarvitaan välttämättä ainakin liitettäessä dokumenttiin vaikkapa multimediaelementtejä, ääntä videokuvaa tms.


FpEditor HTML-editointi

ww_html.jpg (79820 bytes)

 


Tärkeimmät työkalut

Perustyökalut

perust.jpg (4860 bytes)

 1. Uusi sivu, avaa ja tallenna
 2. Tulosta sivu, tulostuksen esikatselu
 3. Leikkaa, kopioi, liitä
 4. Kumoa edellinen, tee uudelleen edellinen.

Tekstin muotoilu

tekstit.jpg (4977 bytes)

 1. Tekstin suurennus, pienennys, lihavointi, kursivointi ja alleviivaus, sekä tekstin väri.
 2. Tekstin tasaus. Vasen, keskitetty ja oikea. Taulukkoon, <TABLE>, annetut arvot kumoavat tällä työkalulla asetetut arvot.
 3. Numeroitu luettelo, normaali luettelo ja sisennykset.Luettelotilasta poistutaan alooittamalla uusi kappale, tai näppäämällä 2 kertaa ENTER

Taulukot

taulukot.jpg (4892 bytes)

 1. Määritä automaatinen toiminto, lisää ja määritä taulukko, lisää kuva.
 2. Lisää ja määritä linkki
 3. Edellinen sivu, seuraava sivu, päivitä, pysäytä päivitys sekä rivinvaihdon symboli näkyviin ja pois editointitilassa.
 4. Help, apua.

Lomaketyökalut

lomake.jpg (3482 bytes)

 1. Tekstialue
 2. Tekstilaatikko
 3. Valintaruutu
 4. Radiopainike, (päällä, pois)
 5. Alasvetovalikko
 6. Toimintonäppäin

Ohjelmaikkunan työkaluvalikoimaan voit vaikuttaa View/näytä-alasvetovalikkoa käyttäen

nayta.jpg (40250 bytes)


HEAD - elementti

HEAD-elementin tietoja ei näytetä normaalisti selaimella dokumenttia katsottaessa. HEAD-elementin tiedot saa halutessaan näkyviin selaimen view / source eli näytä / lähdekoodi -komennolla.
HEAD-elementin tärkeimmät tiedot ovat dokumentin nimi, joka kirjoitetaan "title" tagiparin väliin.

<title>Verkkojulkaisun hallinta - kertaus</title>

TITLE-tagiparin väliin kirjoitettava merkkimäärä (63 merkkiä) mahdollistaa kyllä hyvinkin kuvaavan nimen laatimisen. Kannattaa kuitenkin muistaa, että nimi tulee näkyviin selainikkunan yläpalkkiin, joka rajoittaa nimen pituutta.
Nimi on tärkein tieto hakukoneiden indeksoidessa sivuja tietokantaansa.

Toinen tärkeä HEAD-elementin sisään kirjoitettava tieto on META-elementti. Myös sen sisältämät tiedot tallentuvat hakukoneiden tietokantaan ja helpottavat dokumentin löytymistä verkosta.

Tässä jokunen hakutulokseen vaikuttava META - elementin atribuutti ja arvo.

 • "DESCRIPTION" , Jonka arvoksi kirjoitetaan kuvaus sivuista.
 • "KEYWORDS", Joka sisältää hakusanoja
 • "AUTHOR", Sisältää tietoja tekijästä

Hakusanoja ja selitteitä voi enimmillään olla 1024 merkkiä.Valmiita muotoiluja taittoon


 • Address - Sähköpostiosoitteet
 • List - Luettelot
 • Defined Term - Listaus, sisältö sisennetty
 • Definition - Listaus, otsikko sisennetty
 • Directory List - FP:n oma muoto
 • Formatted - ASCII-tiedoston esittäminen alkuperäisine muotoiluineen
 • Heading - Otsikkotasot 1-6


Numeroitu ja numeroimaton luettelo

HTML-koodissa luettelo muodostetaan:

<UL>Numeroimaton luettelo</UL> ja <OL>Numeroitu luettelo</OL> -tagien väliin

Luettelon sisältö kirjoitetaan molemmissa <LI>Tähän tieto</LI> -tagien väliin

 

Insert - lisää

Tärkeimpiä taittoon vaikuttavia muotoiluja ovat:
 • Break - Pakotettu rivinvaihto
 • Horizontal line - Vaakaviiva

 Linkin tekeminen

HTML-koodissa linkin määritys aloitetaan komennolla <a href, ja päätetään </a>
Tämän tagiparin väliin kirjoitetaan suhteellinen tai absoluuttinen haettavan dokumentin osoite.

HTML-editoreissa tätä toimitoa varten on ikkuna, jossa komennon arvot voi antaa helposti.

FP-Express linkki-ikkuna


Open Pages - välilehti

Helpoin tapa muodostaa (suhteellinen) linkki avoinna olevaan sivuun on tehdä se Open Pages- välilehdeltä. Tällöin linkin kohde täytyy olla editorissa aukaistuna.

World Wide Web - välilehti

WorlWideWeb - välilehdeltä löytyvät muualle verkkoon johtaviin (absoluuttisiin) osoitteisiin tarvittavat protokollat, joista tärkeimmät ovat:

 • mailto sähköpostin lähettämiseksi
 • http toiseen internet-sivuun

Jos yhteys verkkoon on auki, riittää kun menet selaimella ko.osoitteeseen. Osoite ilmestyy (ainakin pitäisi) ikkunan URL: kenttään. Osoitteen voi myös kirjoittaa.


| 26.10.2002 |