GIF-ANIMAATIO


Index

Gif-animaatio
Gif Movie Gear
Mainosbanneri


Gif-animaatio

Gif tiedoston voi tallentaa myös kuvasarjana. Tällöin tiedostoon tallennetaan haluttu määrä kuvia ja tieto siitä miten nopeasti ne näytetään peräkkäin ja näytetäänkö kuvasarja kerran, määrätyn määrän kertoja vai ehkä ikuisessa loopissa. Gif-animaatiot toimivat lähes kaikissa selaimissa, joissa gif-kuvatkin toimivat. Valmiita, eri aiheisia, ilmaisia GIF -animaatiokirjastoja löytyy netistä helposti vaikkapa hakukoneiden avulla. Animaation tekeminen ei kuitenkaan ole vaikeaa ominkaan voimin.

Gif-animaation tekemiseen tarvitaan animoitavia kuvia (jos osaat itse piirtää kannattaa kokeilla) ja animaatio-ohjelma (Tucowsista) löytyy useita esim. Gif Construction Set, GifMovieGear, Animagic, PaintShopPro:n AnimationShop).


Gif Movie Gear  animaatio-ohjelma

Yksi hyvä ja monipuolinen gif-animaattori on Gif Movie Gear. Tämän ohjelman saa kuukaudeksi kokeiltavaksi, jonka jälkeen se täytyy rekisteröidä tai se lakkaa toimimasta.

Hyviä ominaisuuksia Moviegearissa ovat mm. seuraavat:

  • Ohjelma on tiedostokooltaan pieni
  • Voidaan tallentaa myös monissa muissa formaateissa esim. avi
  • Optimoimalla voidaan pakata valmis gif huomattavasti pienemmäksi
  • Objekteja voi liikuttaa x- ja y-akselilla

Mainosbanneri

Mainosbannerin tekoon Gif Movie Gear on hyvä väline. Tehdään malliksi yksi.   Mainosbannerin kooksi valitsemme 468 x 60 pikseliä, joka on eräs standardikoko.

1. Ensin teemme Photoshopilla kolme kuvaa, jotka on sitten tarkoitus laittaa animaatio-ohjelmassa peräkkäin. Kaikkien kuvien koko on 468 x 60 pikseliä ja ne tallennetaan gif-formaatissa (esim nimillä ban1.gif, ban2.gif ja ban3.gif). Jös käytössä on hyvä kuvankäsit-
telyohjelma, ei yksittäisten kuvien laatimisessa kauan mene (kuvatasot).

auto_1.gif (1683 bytes)
auto_2.gif (1196 bytes)
auto_3.gif (1828 bytes)


2. Avataan sitten MS -GifAnimator -ohjelma. Aloitetaan uusi animaatio valitsemalla File/New (mikäli sinulla ei ole jotakin animaatiota auki voit aloittaa animaation teon suoraan).

3. Lisätään animaatioon tekemämme gif-kuvat valitsemalla File/Insert Frame(s) (tai ao.nappulasta painamalla). Avautuvassa ikkunassa valitaan aktiiviseksi tekemämme gif-kuvat (ban.gif jne.). Sitten klikataan avaa. Koska valitsit useamman kuin yhden kuvan ohjelma saattaa kysyä värien yhdistämisestä (Color Palette Merging) jokaisen kuvan kohdalla, Klikkaa OK niin monta kertaa kuin ohjelma kysyy sitä. Sinulla pitäisi nyt näkyä animaatio-ikkunassa tekemäsi gif kuvat.

4. Asetetaan seuraavaksi nopeus, jolla kuvat vaihtuvat. Valitse Frame/Global Properties (kaikkiin freimeihin vaikuttavat asetukset). Laita alhaalla olevaan Animation/1/100th seconds delay after image -kohtaan montako sadasosasekuntia haluat yhden freimin näkyvän animaatiossa (esim 200 tarkoittaa kahta sekuntia). Klikkaa sitten OK.

5. Esikatsele animaatio valitsemalla View/Animation Preview (tai play-napista tai klikkaamalla ctrl+p). Jos olet tyytymätön nopeuteen jolla kuvat vaihtuvat, muuta sitä.

6. Jos tiedosto on yli 15kt (yleensä maksimitiedostokoko mainosbannereille, näet tiedoston koon ohjelmaikkunan alareunasta) voit  joissakin tapauksissa pienentää tiedoston kokoa valitsemalla Animation/Optimize. Kokeile laittaa ja poistaa rasteja eri kohdista. Jos eri freimeissä ei ole samoilla kohdin samoja värejä tai välissä turhia freimejä, ei animaation tiedostokoko pienene tästä.

7. Värejä vähentämällä voit ainakin pienentää tiedostoa. Valitse Animation/Reduce Colors. Vasemmalla näet animaation ennen värien vähentämistä ja oikealla värien vähentämisen jälkeen. Alaosassa voit valita montako väriä animaatiossa on. Näet myös uuden tiedostokoon. Pienennä tiedostoa värejä vähentämällä, niin että laatu ei liikaa huonone ja valitse sitten OK.

8. Tallenna gif-animaatio omaan html-harjoitus hakemistoosi valitsemalla File/Save As ja anna sille nimeksi vaikka banneri.gif.

9. Sijoita animaatio www-sivulle kuten normaali gif-kuva.


| 26.8.2002 |