KUVANLUKU (HP -Scanjet)


Index

Skannaaminen yleisesti
Skannerien ominaisuuksia

Skannaaminen HP Scanjet 6100 C skannerilla suoraan kuvankäsittelyohjelmaan


Skannaaminen yleisesti

Kuvan skannaamisella tarkoitetaan kuvan muuttamista digitaaliseen muotoon.  Näin digitoituja kuvia voidaan sitten käsitellä tietokoneessa. Skannata voidaan valokuvia, lehtikuvia, piirroksia ym. Ns. diakannen avulla voidaan skannata myös diakuvia ja negatiiveja. Skannereita on useita eri tyyppejä, kuten rumpuskanneri, käsiskanneri ja tasoskanneri.

Skannaamiseen tarvitaan myös skannausohjelma ja yleensä myös jokin kuvankäsittelyohjelma. Skannausohjelma tulee yleensä skannerin mukana. Skannausohjelma avataan yleensä kuvankäsittelyohjelmasta käsin (esim. File/Import/Twain_32), joskin muunkinlaisia ratkaisuja on olemassa (esim. painamalla skannerissa olevaa nappia avautuu skannausohjelma, josta sitten voi valita kuvankäsittelyohjelman).

InternationalColorConsortium

InternationalColorConsortium on organisaatio, joka kehittää ja valvoo värijärjestelmiin liittyviä standardeja. 
Ennenkuin laittaa hihat heilumaan, kannattaa selvittää löytyykö käytössä olevalle laitteistolle ohjeita ICC:n käytöstä.


Skannerien ominaisuuksia

Kun skanneriohjelma käynnistetään, se yleensä skannaa ns. esikatselukuvan (preview). Kun muutat skanneriohjelmassa olevia säätöjä, muutokset näkyvät esikatselukuvassa. Ohjelma myös usein ehdottaa optimaalisia säätöjä, joita sitten voi muutella halutessa.

Usein esikatselukuvasta voidaan rajata skannattava alue hiirellä vetämällä. Tarkempi rajaus joudutaan yleensä tekemään kuvankäsittelyohjelmassa (esim Photoshop).

Luonnollinen resoluutio

Skannerissa voidaan yleensä valita resoluutio, jolla skannataan. Näytöllä esitettäviin kuviin (esim. www-sivulle tulevat kuvat) riittää alkuun resoluutioksi ~150dpi, tai vähemmänkin, huomioiden kuitenkin kuvanlukijan luonnollinen resoluutio, joka tarkoittaa scannerin "lukumatriisin" näytteenottotarkkuutta. Nyrkkisääntönä esim. 600dpi:n näytteenottotarkkuuden omaavalla scannerilla suositellaan käytettäväksi tarkkuuksia 75, 150, 300 jne.

Koska näytöt eivät kuitenkaan yleensä pysty 72 - 92 dpi:tä korkeampaan tarkkuuteen, voidaan valmiin, vain näytölle tulostettavan kuvan resoluutio käsittelyn jälkeen pudottaa esim. 72 tai 92 dpi:hin. 

Tulostaminen

Jos kuvia skannataan myöhemmin tulostettavaksi tai painettavaksi, kannattaa ensimmäiseksi selvittää onko tulostustapaan tai laitteeseen mahdollisuus soveltaa jotakin olemassa olevaa ICC-profiilia.  

Tulostamisesta sekä tiedostomuodoista löytyy yhteenveto digitaalinen / painettu materiaalista

Yleensä skannerissa voidaan myös valita, missä koossa kuva skannataan. Tämä voidaan ilmoittaa prosentteina tai mittayksikkönä (esim. tuuma). Jos kuvaa halutaan suurentaa, kannattaa valita lopullinen koko tästä ja resoluutio käyttötarkoituksen mukaan.

Kuvatyyppi voidaan valita lähes kaikissa skannereissa. Tämä tarkoittaa esim. onko kuva viivapiirros, mustavalko- tai värivalokuva. Eri tyypeille on olemassa erilaisia valmiita asetuksia, ja tulos näkyy yleensä esikatselukuvassa.

Hyvin usein skanneriohjelmassa voidaan säätää kirkkautta ja kontrastia. Jotkut ohjelmat hakevat itse optimaaliset arvot, jolloin voi olla viisasta hyväksyä ne ja muuttaa niitä vasta myöhemmin kuvankäsittelyohjelmassa jos tarpeellista. Myös muita säätöjä voi olla käytettävissä (esim. käyrät, väritasapaino jne.).

Joillakin skannereilla voidaan skannata myös negatiiveistä, jolloin ohjelmassakin on mahdollisuus vaihtaa värit negatiiveiksi, jotta kuva näkyy oikein esikatselukuvassa.

Joissakin kuvanlukijoissa on myös mahdollista terävöittää kuvaa jo skannatessa (jolloin sitä ei ehkä tarvitse tehdä kuvankäsittelyohjelmassa).


Skannaaminen HP Scanjet 6100 C skannerilla suoraan kuvankäsittelyohjelmaan

1. Laita ensin virta skanneriin (oletamme että johdot ovat kiinni oikein) ja sitten käynnistä tietokone.

2. Laita kuva skannerin skannaustasolle kuvapuoli alaspäin aseteltuna suorakulmaisesti oikeaan yläreunaan (vihreän nuolen kohdalle) Käynnistä Photoshop.

3. Avaa skannausohjelma File/Import/TWAIN_32 (jos sinulla on koneeseen asennettuna esim toisen skannerin tai digitaalikameran ajurit saatat joutua valitsemaan laitteen Select TWAIN_32 source)

4. Skanneri skannaa esikatselukuvan, joka tulee näkyviin skannausohjelmaikkunaan. Tämä saattaa kestää hetkisen. Ohjelma on valinnut kuvaan jonkinlaisen rajauksen ja ehdottaa kuvatyyppiä, optimaalisia arvoja kirkkaudelle ja kontrastille sekä kuvan kooksi 100% (eli alkuperäinen koko). Myös tulevan tiedoston koko näkyy vasemmassa alareunassa.

5. Oikealla olevassa esikatseluikkunassa voit rajata kuvan uudelleen hiirellä, jos et ole tyytyväinen ohjelman tekemään rajaukseen. Kun kursori muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi, voit suurentaa tai pienentää rajausta.

6. Type -kohdasta valitset kuvan tyypin (viivapiirros, valokuva ym.)

7. Path -kohdasta voit valita jonkin valmiin profiilin tietyntyyppistä tulostinlaitetta varten (Näyttö, Laserjet 5L ym.)

8. Brightness ja Contrast -säätimistä voit säätää kirkkautta ja kontrastia, jos et ole tyytyväinen ohjelman valitsemiin arvoihin.

9. Scaling -säätimestä voit valita kuvan koon prosentteina alkuperäisestä tai tuumina (inches).

10. Lisäksi voit muuttaa kuvan peilikuvaksi, negatiiviksi, säätää korkeutta ja leveyttä erikseen (vääristää) ja lukita asetukset seuraavaa kuvaa varten. Voit myös zoomata esikatselukuvaa.

11. Klikkaamalla Tools/Information saat näkyville pikkuikkunan, joka kertoo lisää kuvan ominaisuuksista (resoluution, värisyvyyden ja terävöityksen). Voit pitää ikkunan auki, jolloin näet tekemäsi muutokset siinä.

12. Jos haluat muuttaa resoluutiota klikkaa Custom/Print Path Jolloin voit määritellä kuvan skannausresoluution avautuvassa pikkuikkunassa. Drawings and halftones -kohtaan laitetaan resoluutio viivapiirroksia ja puolisävykuvia varten (yleensä isompi). Photos -kohtaan taas resoluutio valokuvia varten. Nämä arvot riippuvat kuvan käyttötarkoituksesta. Oikealla olevista valmiista profiileista voidaan valita asetukset tiettyjä ao. tulostuslaitteita varten (nämä asetukset sisältävät resoluution, kalibroinnin ym. Voit myös lisätä omia profiileja). Valinnat hyväksyt OK -nappia painamalla.

13. Custom -valikosta voit muuttaa myös kuvan tyyppiä (Image Type), kokoa (Image Size), ja esikatselukuvan kokoa (Preview Size) jos pääikkunan valinnat eivät riitä.

14. Tools -valikosta voit säätää valoja ja varjoja (Highlight and Shadow), Väritasapainoa (Color Adjustment) ja Käyriä (Emphasis).

15. Edit/Preferences -valikosta voit muuttaa ohjelman oletusasetuksia.

16. Kun olet tyytyväinen valintoihisi, klikkaa Final -napista, jolloin kuva skannataan Photoshoppiin. Jos et halua skannata muita kuvia, voit sulkea skannausohjelman oikeassa yläkulmassa olevasta rastista (älä kuitenkaan sulje Photoshoppia). Mikäli haluat vielä skannata, vaihda kuva ja klikkaa Preview, jolloin voit siirtyä takaisin kohtaan 4.

17. Nyt voit käsitellä kuvaa Photoshopissa tai tallentaa sen myöhempää käyttöä varten esim tif tai psd - muotoon


| 12.2.2003 |