PHOTOSHOP 5.5 PALETIT


Index

Valikot

Tools Työkalut
Navigator Navigaattori
Info Info
Options Asetukset
Color Väri
Swatches Väriviuhkat
Brushes Siveltimet
History Historia
Actions Makrot
Layers Tasot
Channels Kanavat
Paths Reitit


Tools Työkalut

Työkalupaletissa on 20 erilaista kuvankäsittelytyökalua, joista useissa on myös erilaisia vaihtoehtoja. Lisäksi paletissa ovat piirto- ja taustavärin valinnat, normaali- ja pikamaskitila ja kolme erilaista näyttötilaa. Huomaa, että lähes kaikkien työkalujen ominaisuuksia voidaan muokata Options-paletista.

1. yhteys Adobe Onlineen  

2. Valintatyökalu

 • Neliskanttinen valintatyökalu

 • Ellipsinmuotoinen valintatyökalu

 • Yhden vaakarivin valinta

 • Yhden pystyrivin valinta

 • Rajaustyökalu

3. Siirtotyökalu tällä voidaan liikuttaa aktiivista  tasoa tai valintaa

4. Lassotyökalu

 • Lasso: valitaan kuvasta vapaasti hiirellä rajaten
 • Monikulmiolasso: valitaan napsauttamalla pisteitä kuvasta
 • Magneettinen lasso: tarttuu automaattisesti reunoihin

5. Taikasauva Valitaan  yhtenäinen alue samanvärisiä pikseleitä

6. Retussiruisku Luodaan hajanaisia värivetoja (maaliruiskun tyyliin)

7. Sivellin Vedetään pehmeitä viivoja

8. Leimasin

 • leimasin: maalataan kuvan osa toiseen kohtaan
 • kuvioleimasin: maalataan kuvioita kuvaan (pattern)

9. Historiasivellin

 • Voidaan maalata mihin tahansa viimeaikaiseen tilaan kuvan historiassa.
 • Taidehistoriasiveltimellä voidaan jäljitellä erilaisia tyylejä.

10. Pyyhekumi

 • Pyyhekumi: Voidaan pyyhkiä kuvan osia pois.
 • Taustakumi: Voidaan pyyhkiä kuvan osia läpinäkyväksi.
 • Taikakumi: Pyyhkii vieressä olevat samanväriset pikselit (vrt. taikasauva ja maalisanko).

11. Kynä

 • kynä: piirtää teräviä viivoja vapaasti
 • viiva: piirtää suoran viivan

12. Sumennus

 • Sumennus: sumentaa maalattua kohtaa
 • Terävöitys: terävöittää
 • Hankaus: sotkee värejä

13. Varjostus

 • Varjostus: vaalentaa pikseleitä (alt pohjassa tummentaa)
 • Lisävalotus: tummentaa pikseleitä (alt pohjassa vaalentaa)
 • Pesusieni: haalistaa kuvaa

14. Reittikynä

 • Reittikynä: vedetään muokattava reittiääriviiva tekemällä pisteitä (vektorityökalu).
 • Magneettinen kynä: kuten magneettinen lasso
 • Vapaa reittikynä: kuten tavallinen kynä
 • Lisää tukipiste:
 • Poista tukipiste:
 • Suora valinta: Muokataan reittejä
 • Muunna tukipiste

15. Tekstityökalu

 • Tekstityökalu: kuvaa napsauttamalla avataan teksti-ikkuna jossa tekstiä tehdään tai muokataan
 • Tekstimaski: piirtää kirjaimet valintareunuksina
 • Pystysuora teksti
 • Pystysuora tekstimaski

16. Mitta voit mitata välimatkoja kuvan sisällä

17. Liukuväri voit tehdä erilaisia liukuvärejä kuvaan

18. Maalipurkki täyttää yhtenäisiä samanvärisiä alueita valitulla värillä

19. Pipetti

 • Pipetti: valitaan piirtoväriksi pipetillä klikatun pikselin väri
 • Värinäyte: Voidaan klikata jopa neljää pikseliä, ja arvioida näiden arvot info-paletissa

20. Käsi Voidaan vierittää suureksi zoomattua kuvaa ikkunassa

21. Suurennuslasi Zoomataan kuvaa lähemmäksi (alt pohjassa kauemmaksi)

22. Piirtoväri Päällimmäisestä isosta neliöstä valitaan piirtoväri

(nuolesta vaihdetaan piirtovärin ja taustavärin paikkoja)

23 Taustaväri Alimmaisesta isosta neliöstä valitaan taustaväri

24. Oletusvärit Vaihtaa piirtovärin mustaksi ja taustavärin valkoiseksi

25. Muokkaus vakiotilassa Normaalitila (vastakohtana pikamaskitila)

26. Muokkaus pikamaskaustilassa Voidaan muokata valinnan rajoja piirtotyökaluilla

27, 28, 29 Erilaisia näyttötiloja

30. Hyppää toiseen kuvankäsittelyohjelmaan (esim. ImageReady)


Navigator Navigaattori

Tässä paletissa voit pienentää (zoom out) kuvaa  nappulasta ja suurentaa (zoom in) nappulasta. Vieressä näet montako prosenttia todellisesta koosta kuva näytöllä milloinkin on.

Suurennetun kuvan näkyvää aluetta voit liikuttaa näkymälaatikosta. Tämä on käytännöllistä silloin kun koko kuva ei mahdu näytölle.

Nappulasta voit vielä valita minkä värisenä haluat näkymälaatikon reunat nähdä.

Näistä voit pienentää tai sulkea kelluvan paletin.


Info

Tässä paletissa voit nähdä tietoa kuvasta. Ikkuna on jaettu neljään osaan.

 • Ensimmäisessä on näkyvissä kuvan väriarvot RGB-arvoina (hiiren kursorin täytyy olla jossakin kohden kuvaa, jolloin näkyvät juuri nimenomaisen pikselin arvot).

 • Toisessa Näkyvät CMYK-arvot

 • Kolmannessa näet kursorin sijainnin kuvassa  X ja Y -akselilla pikselin tarkkuudella.

 • Neljännestä näet valitun alueen koon pysty- ja vaakasuunnassa pikseleinä.

Tästä pääset muuttamaan mitä ikkunassa näkyy (esim. RGB:n tilalle LAB-värit tai mittayksiköksi pikselin sijaan tuuma tai senttimetri)


Options Asetukset

Tässä paletissa on asetuksia työkalupaletin työkaluille. Asetusvaihtoehdot vaihtelevat työkalun mukaan. Ylläolevassa kuvassa on Zoom-työkalun asetukset. Jos laitat rastin kohtaan Resize Windows To Fit Sovita ikkunat kuvaikkuna pienenee ja suurenee zoomatessa kuvan mukana.

Kannattaa aina kun käyttää jotakin työkalua, käydä läpi asetukset tästä paletista. Esim. piirtotyökaluissa voidaan määrätä peittävyyttä (Opacity) tai taikasauvassa tarkkuutta (Tolerance) ja paljon muuta.

Näppäimestä voit palauttaa oletusasetukset joko kaikille tai senhetkiselle työkalulle.


Color Väri

Color-paletista voit valita kätevimmin piirto ja taustavärin. Valitset ensin päällimmäisen neliön piirtovärille tai alimmaisen taustavärille ja valitset värit RGB-arvoina liukusäätimistä, numeroina tai pipetillä allaolevasta liukuväristä.

nappulasta voit valita muita  värijärjestelmiä liukusäätimiin.


Swatches Väriviuhkat

Väriviuhka-palettiin voit lisätä tai vähentää usein käyttämiäsi värejä. Lisääminen tapahtuu valitsemalla haluttu väri piirtoväriksi ja klikkaamalla väriviuhkapaletin lopussa olevaa tyhjää tilaa.

Poistaminen taas tapahtuu ctrl pohjassa klikkaamalla poistettavaa väriä.

näppäimestä voit palauttaa oletusvärit (reset) , tallentaa oman tai ladata aiemmin tallennetun väriviuhkan.


Brushes Siveltimet

Brushes-paletista voit valita piirtotykalun siveltimen koon. Vasemmassa yläreunassa ovat pienimmät siveltimet josta ne sitten oikealle ja alas mennessä suurentuvat. Viimeisenä on joitakin epämääräisen muotoisia siveltimiä, joita harvemmin tarvitsee. Siveltimet ovat hieman erinäköisiä kun valitset kynä-työkalun (teräväreunaisempia).

nappulasta voit mm.tehdä uusia siveltimiä, tallentaa niitä, hävittää vanhoja ja palauttaa oletussiveltimet.


History Historia

History-paletista voit perua senhetkisen istunnon aikana tekemiäsi muutoksia. Jos suljet kuvan välillä, myös historia alkaa alusta (et siis voi perua muutoksia jotka olet aiemmin tehnyt). Historian alussa ylhäällä näkyy kuvan avaaminen (Open) ja sen jälkeen järjestyksessä tekemäsi muutokset. Jos ylläolevassa tapauksessa haluaisit perua rajauksen (crop) ja automaattisen sävyalan (Auto Levels), sinun täytyy klikata ikkunassa Sharpen riviä.

Voit myös ottaa kuvasta tilannekuvia (Snapshot), jolloin kustakin tilannekuvasta tulee ikoni historiapaletin yläosaan.

Seuraavat napit toimivat eri tarkoituksessa eri paleteissa. Tässä niiden toiminta historia-paletissa.

Tästä napista voit tehdä uuden kuvan  mistä tahansa historian vaiheesta.

Tästä napista voit ottaa kuvasta tilannekuvan (Snapshot)

Tästä klikkaamalla voit  tuhota aktiivisen tilannekuvan tai historian vaiheen (huomaa, että myöhemmät vaiheet tuhoutuvat myös).

Tästä voit esim. muuttaa historiapaletin asetuksia.


Actions Makrot

Actions-toiminnon avulla voit nauhoittaa toimenpidesarjoja, jotka sitten voit toistaa toiselle kuvalle yhdellä napinpainalluksella. Paletissa on myös runsaasti valmiita makroja, joita voit kokeilla.

Tästä pysäytät makron nauhoituksen.

Tästä käynnistät makron nauhoituksen (kaikki mitä kuvalle teet nauhoitetaan makroon).

Tästä käynnistät  valmiiksi nauhoitetun makron (toimenpiteet tapahtuvat aktiiviselle kuvalle.

Tästä teet uuden kansion (set), jonka alle voit tehdä omia makrojasi.

Tästä teet uuden makron (jonka sitten nauhoitat).

Tästä voit tuhota aktiivisen makron.

Tästä löydät lisää toimintoja.


Layers Tasot

Layers-paletissa näet kuvassa olevat eri tasot. Photoshopissa on mahdollista tallentaa kuvan eri osat omille tasoilleen, jolloin niitä voi käsitellä erikseen. Mitä ylempänä tietty taso näkyy tässä paletissa, sitä ylempänä se on myös kuvassa, niin että päällä oleva taso peittää alempana olevan tason. Kaikkein alimpana on yleensä Tausta (Background).

Voit säätää tason peittävyyttä (opacity) ja valita tavan jolla tasot sekoittuvat. Oletuksena on normaali (normal).

Silmästä voit piilottaa tietyn tason pois näkyvistä.

Siveltimen kuva tarkoittaa, että taso on aktiivisena. (saman näkee myös tason sinisestä väristä)

Tämä symboli osoittaa keskenään ketjutetut (linked) tasot. Ketjuttamalla tasoja voit esim. liikuttaa niitä kuin ne olisivat samalla tasolla. Ketjuttaminen tapahtuu klikkaamalla silmän oikealla puolella olevaa ruutua silloin kun se ei ole aktiivisena.

Tämä osoittaa tasolla olevan tasomaskin (Layer Mask) aktiivisuuden.Tasomaskin avulla voit peittää osan kuvasta, jolloin musta on läpinäkyvä ja valkoinen peittävä. Paletin alareunassa olevasta samanlaisesta kuvakkeesta voit luoda nopeasti uuden tasomaskin valinnasta.

Tasopaletissa on näkyvissä sen sisältö pikkukuvana. Lisäksi tasolla näkyy kuvakkeena tieto ketjutuksesta tai tasomaskista. Klikkaamalla oikealla hiirennäppäimellä kuvakkeita saat näkyviin erilaisia toimintoja.

Tästä nappulasta voit tehdä uuden tason (raahaamalla tason tähän teet siitä kopion).

Tästä klikkaamalla tai tänne raahaamalla voit tuhota aktiivisen tason.

Tästä saat tehtyä uusia tasoja, yhdistettyä niitä ym. Samoja toimintoja kuin Layer-valikossa. Voit myös muuttaa paletin asetuksia (esim. thumbnail-kuvakkeen kokoa).


Channels Kanavat

Channels-paletissa ovat kuvan eri osavärit omina kanavinaan näkyvissä. Ylimpänä on riippuen väritilasta esim RGB jossa näkyvät kaikki osavärit yhtä aikaa (voi olla myös esim. CMYK). Sen alapuolella sitten eri värikanavat. Klikkaamalla kutakin värikanavaa, näet harmaasävykuvana kuinka paljon kutakin osaväriä kuvassa on. Kaikkein alimmaksi tulevat näkyviin tallennetut valinnat maskikanavina eli ns Alpha-kanavina. Oletuksena nimeksi tulee Alpha 1 jne. Voit myös antaa muita nimiä.

Silmästä voit piilottaa tai näyttää eri osavärejä. Voit esim katsella, miltä kuva näyttää ilman punaista osaväriä.

Tästä napista voit ladata aktiivisen kanavan valinnaksi.

Tästä voit tallentaa valinnan maskikanavaksi.

Tästä voit tehdä uuden kanavan (raahaamalla kanavan tähän teet siitä kopion).

Tästä painamalla tähän raahaamalla voit tuhota aktiivisen kanavan.

 Tästä voit myös tehdä, yhdistää tai tuhota kanavia. Voit myös muokata Channel-paletin asetuksia.


Paths Reitit

Paths-paletissa voit muokata reittityökalulla piirrettyjen reittien asetuksia. Reitit ovat eräänlaisia valintoja, jotka voidaan muuttaa tavallisiksi valinnoiksi tai viivoiksi, täyttää piirtovärillä ym. Klikkaamalla Oikealla hiirennäppäimellä Work Path tekstin päällä voit esim. tehdä reitistä kopion, hävittää sen, muuttaa sen valinnaksi, täyttää tai tehdä reitin muotoisen reunuksen. Tuplaklikkaamalla Work Path tekstin päällä tallennat reitin.

Tästä napista täytät reitillä valitun alueen piirtovärillä

Tästä napista teet reitin valitsemalle alueelle reunuksen piirtovärillä

Tästä napista muutat reitin valitseman alueen tavalliseksi valinnaksi

Tästä muutat tavallisen valinnan reitiksi

Tästä teet uuden reitin

Tästä hävität aktiivisen reitin

 Tästä löydät lisää reitteihin liittyviä mahdollisuuksia. Voit myös muokata Paths-paletin asetuksia.