PHOTOSHOP 5.5 SANASTO


Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Sanasto

3D Transform 3D-muunnos Muuntaa 2-ulotteisen objektin kolmiulotteisen näköiseksi

A

Accented edges Korostetut reunat Korostaa kuvassa olevia reunoja. Korostuksen tummuutta voi säätää

Actions Makrot Voidaan nauhoittaa toimenpidesarjoja, jotka sitten voidaan yhdellä kertaa toistaa toiselle kuvalle. Valmiita makroja Photoshopissa on paljon.

Actual Todellinen Esim. Actual Pixels tarkoittaa 100% kokoa ruudulla

Adaptive Mukautetut Luo väritaulukon väreistä jotka esiintyvät kuvassa yleisimmin

Add Lisää Lisää tason, värin, kanavan tms.

Add Noise Lisää kohinaa Lisää satunnaisia pikseleitä kuvaan, jäljittelee valokuvaa joka on otettu nopealla suljinajalla

Adjust Säädä sävyalaa, kirkkautta, kontrastia tms.

Adjustment Säätö

Adjustment Layer Säätötaso Taso, jolle voidaan tehdä säätöjä jotka vaikuttavat kaikkiin alempiin tasoihin (ei tee säätöjä itse kuvatasoihin)

Adobe Gamma Adobe Gamma Apuohjelma joka kalibroi monitorin ja määrittelee RGB-väritilan jonka näyttö voi esittää

Airbrush Retussiruisku Maalaustyökalu joka jäljittelee retussiruiskun jälkeä

Aligned Tasattu Laittaa objektit samaan tasoon jonkin akselin suuntaisesti esim. vaakasuunnassa. (esim. taso, teksti, tai leimasintyökalu)

Amount Määrä Esim. miten paljon jotakin efektiä kuvaan laitetaan

Anchor Tukipiste piste joka pysyy paikallaan kun jotakin toimenpidettä tehdään (esim. reitit, piirtoalueen koko)

Angle Kulma esim. kuvan pyörityksessä valoissa tai objektien asemoinnissa toisiinsa nähden voidaan määrittää kulma asteina (esim. 90°) tai silmämääräisesti

Angled strokes Vinot viivat Maalaa kuvan käyttäen viivoja, tummat alueet päinvastaisen suuntaisilla viivoilla kuin vaaleat

Anti-aliased Pehmennetty Pehmentää objektien terävät reunat luomalla pikseleitä jotka ovat väriarvoiltaan objektin ja taustavärin väliltä

Apply Käytä Kun valitset jotain efektiä, niin apply-komennolla saat haluamasi efektin kuvaasi

Arbitrary Valinnainen käännetään kuvaa haluamalla asteluvulla

Area Alue esim. kuinka laajalle alueelle työkalun vaikutus ulottuu

Arrange Järjestä Järjestetään esim. tasoja siirtämällä niitä ylös- tai alaspäin (ylin taso näkyy kuvassa päällimmäisenä).

Arrowheads (Nuolen)kärjet Nuolenpäitä voidaan lisätä Line-työkalulla (viivatyökalu) piirrettyihin suoriin viivoihin. Line-työkalu saadaan käyttöön Alt+napsauttamalla Pencil-työkalun kuvaketta työkalupaletissa.

Art History Brush Taidehistoriasivellin tekee tyyliteltyjä sivellin vetoja, tietyn historia vaiheen tiedon perusteella

Artistic Taiteellinen esim. taiteellisia filttereitä (jäljittelevät jotain taidetyyliä)

Auto Contrast Autom. kontrasti Säätää kuvan valot ja varjot automaattisesti

Auto Erase Autom. pyyh. pensselityökalun automaattisella pyyhkimellä voit maalata taustan värillä etualan väriä

Auto Levels Automaattiset tasot, Automaattinen sävyala Säätää kuvan sävyalan automaattisesti

Automate Automatisoi Yksinkertaistaa monimutkaisia tehtäviä yhdistämällä ne tehtäväsarjoiksi

Auto Select Layer Automaattinen tasovalinta Siirtotyökalua käyttäessä voidaan liikuttaa objekteja niiden sijainnin mukaan tarvitsematta vaihtaa aktiivista tasoa

Average Keskiarvo Määritellään jotakin arvoja keskimääräisen arvon mukaan (esim. väri, tummuus ym.)

B

Back Taakse, Taka Saadaan haluttu taso kaikista alimmaiseksi. (Alin on kuitenkin aina tausta)

Background Tausta Alimmainen taso (Layer/New/background, tehdään uusi taustataso, sama komento myös silloin kun halutaan muuttaa alimmainen taso taustaksi)

Background Color Taustaväri Väri joka tulee näkyviin kumia tai clear-komentoa käytettäessä valitulle alueelle. Voit valita taustavärin BG pop-up menu:sta valitulle alueelle.

Background Eraser Taustan pyyhintä pyyhkii tason pikseleitä läpinäkyväksi.

Background Swatch Taustaväriviuhka

Backward Taaksepäin valittu kohde pudotetaan alemmalle tasolle

Baseline Peruslinja Nostaa tai laskee tekstiä (vaakasuora) peruslinjasta. Myös JPG-formaatissa normaali tallennus (ei progressiivinen).

Bas Relief Reliefi kuva näyttää kaiverretulta, tummat sävyt tulevat etualan värisiksi ja vaaleat sävyt taustan värisiksi

Batch Eräajo lisätään kuvaan käyttäjän tekijänoikeustiedot, lähderivitiedot ja URL

Behind Taakse sekoitustila, muokkaa tai maalaa vain tason läpinkyvässä osassa.

Best Paras Esim. kuvanlaatu

Bevel Viiste Antaa mahdollisuuden lisätä erilaisia kombinaatioita kirkkaista ja varjokohdista tietylle tasolle

Bicubic Bicubic Kuvan uudelleen näytteytyksen (suurennus tai pienennys) yhteydessä toiminto, jolla saadaan kaikkein tarkin interpolaatiomenetelmä eli kuvan tarkkuus

Bilinear Bilinear Kuvan uudelleen näytteytyksen yhteydessä käytettävä toiminto, kun halutaan keskitasoinen interpolaatiomenetelmä eli kuvan tarkkuus

Bitmap Bittikartta Bittikuvissa tallennetaan kaikki näytöllä näkyvät väripisteet, bittikarttakuva on tavallisesti 1-32 bittinen joko mustavalkoinen tai värikuva. Kuvan tilana (mode) pelkästään mustia tai valkoisia pisteitä sisältävä kuva.

Black Musta RGB-kuvissa väri jossa kaikki väriarvot 0

Bleed Leikkausvara Prittauksen yhteydessä käytettävä toiminto, jolla voidaan määritellä leikkausvaran leveys

Blending Sekoitus Sekoitusta voidaan käyttää maalus tai muokkaustyökaluissa. Sekoituksen vaikutustapa valitaan työkalun asetuspaletista (esim. normal, dissolve, behind jne.

Block Neliö Esimerkiksi leikkaustyökaluissa ensimmäinen vaihtoehtoinen leikkauksen muoto. Neliönmuotoinen kumityökalu ym.

Blur Sumennus Filter-toiminnon alla käytettävä toiminto, joka luo hajaannetun, pehmeän tehosteen.

Blur More Sumenna lisää Filter toiminnon alla toiminto, joka voimistaa tavallista sumennusta.

Bold Lihavoitu Tekstin lihavoiminen, tekstitoiminto

Border Reunus Muuttaa valitun alueen määrätyn levyiseksi valintareunukseksi. Käsiteltävän kuvan reunat voidaan märitellä pikselien tarkkuudella esim. pehmennetyiksi

Brightness Kirkkaus kuvan kirkkauden säätö

Bring Tuo Esim. tasoa ylemmäs tai alemmas

Brushes Siveltimet Piirrostyökalujen kärkiä joiden kokoa ja peittävyyttä voidaan säätää

Brush Strokes Siveltimen piirto Filter toiminnon alta löytyvä kuvan käsittelyn tehoste, jolla saadaan aikaan kuvaan maalauksellisen näön käyttämällä maalaus tai painoväripiirtotehosteita.

Burn Lisävalotus Varjostustyökalun alta löytyy "käsityökalu", jolla voidaan vaikuttaa kuvan tummuuteen, vaaleisiin alueisiin valinnan mukaan. Siveltimen käyttö voidaan myös valita halutun kokoiseksi.

C

Calculations Laskenta Voidaan yhdistää kaksi erillistä kanavaa yhdestä tai useammasta lähdekuvasta.

Calibration Kalibrointi Tietokoneen näytön säätäminen siten, että kuva näyttää samalta näytöllä kuin tulostuslaitteessa

Calibration Bars Kalibrointiliuskat Tulostusasetuksissa tämä valinta tulostaa liukuvärillä täytetyn suorakulmion, jonka perusteella kirjapainossa varmistetaan että käytetyt tummuudet ovat oikeat.

Cancel Kumoa Perutaan tekeillä oleva toiminto

Canvas Piirtoalue Löytyy imagen alta, canvas size, jolla voidaan määritellä piirtoalueen leveys ja korkeus (ei muuta kuvassa olevien objektien kokoa)

Caption Kuvateksti Tulostusasetuksissa caption teksti printataan aina 9-pisteisenä helvetica perustekstinä

Center Keskitetty Tekstityökalu, jolla voidaan kirjoitettu teksti keskittää suhteessa toisiin kirjoitettuihin riveihin- ei keskity itse kuvan keskelle

Center Crop Marks Leikk. merkit kesk. Jos kuva ei täytä koko sivua voidaan tulostaa leikkausmerkit kuvan keskelle tulostusasetuksissa.

CCV Vastapäivään Päinvastainen suunta kuin kellon viisareilla

Chalk & Charcoal Liitu ja hiili Sketch -valikon suodatin, muistuttaa hiili tai liitupiirrosta. Hiili piirretään piirtovärillä, liitu taustavärillä.

Channel Kanava Kanaviin varastoidaan informaatio kuvan väreistä. Lisäksi kanaviin ja maskeihin voit tallettaa valintoja, joilla voit manipuloida ja kontrolloida vain tiettyjä kuvan osia. Värikanavat syntyvät automaattisesti kuvaa luotaessa. Esim. RGB-kuvassa on kanavat punaiselle (R), vihreälle (G) ja siniselle (B) värille sekä yksi kuvan editoimista varten. Alpha -kanavat varastoivat valintoja. Niillä voit luoda ja varastoida maskeja, joilla voit manipuloida, erottaa ja suojata kuvan tiettyjä osia. Kuvassa voi olla maksimissaan 24 kanavaa.

Charcoal Hiili Sketch -valikon suodatin, jäljittelee hiilipiirrosta

Chrome Kromi Sketch -valikon suodatin Kuva näyttää kiillotetulta kromipinnalta, vaaleat sävyt ovat pinnassa koholla, tummat syvennyksiä

Clear Pyyhi Korvaa valinnan taustavärillä

Clipboard Leikepöytä Osa tietokoneen muistia, johon tallennetaan valintoja Edit/Copy- tai Edit/Cut -komennoilla. Viimeinen valinta säilyy leikepöydällä, kunnes sen päälle kopioidaan uusi valinta (tai leikepöytä tyhjennetään Purge-komennolla).

Clouds Pilvet Render -valikon suodatin. Luo pilviä muistuttavan suodattimen kuvaan. Vahvemman pilvikuvion saa pitämällä Alt -painiketta (Windows) alhalla valikkovalintaa tehtäessä.

CMYK Color CMYK-värit Prosessi/painovärit, käytetään kun tuotetaan painettavia kuvia: syaani C=cyan (sininen), magenta M (punainen), keltainen (Y=yellow), musta (K=key)

Color Väri

Color Balance Väritasapaino vaaleiden, keskisävyjen ja tummien sävyjen välinen tasapaino. Image/Adjust/Color balance... Voidaan säätää liukusäätimillä

Color Burn Värivarjostus Sekoitustila. Tutkii kunkin kanavan väritiedot ja kirkastaa perusvärin heijastamaan sekoitusväriä. Mustalla sekoittaminen ei tuota muutosta. Perusväri on kuvan alkuperäinen väri. Sekoitusväri on väri jota käytetään maalausta tai piirtotyökalussa. Lopullinen väri saadaan tuloksena värien sekoituksesta.

Color Dodge Värilisävalotus Sekoitustila. Tutkii kunkin kanavan väritedot ja tummentaa perusvärin heijastamaan sekoitusväriä. Valkoisella sekoittaminen ei tuota muutosta.

Colored Pencil Värikynä Suodin joka jäljittelee värikynän jälkeä

Color Halftone Rosetit Suodin, muodostaa kuvan erikokoisista värillisistä pisteistä (jäljittelee painojälkeä).

Color Picker Värimuokkain Ikkuna, jossa voidaan valita täsmälleen haluttu väri, täsmälleen halutussa väritilassa. Löytyy klikkaamalla Color -välilehdellä piirto- tai taustaväriä

Color Range Värialue Tehdään valinta tietyn värialueen mukaan (voidaan määritellä toleranssi).

Color Sampler Värinäyte Kuvassa voidaan klikata jopa neljää pikseliä ja arvioida näiden arvot info- paletissa

Color Table Väritaulukko Taulukko, jossa voidaan muokata kuvan värejä. Image/Mode/Color Table. Kuvalle, jossa on käytössä ideksoidut värit.

Column Palsta Mittayksikkö leveyssuunnassa (lehden palsta). Valintatyökalussa mahdollista valita yhden pikselin levyinen "palsta"

Conditional Mode Change Ehdollinen tilan vaihto Automate-valikon toiminto. Muuttaa kuvan väritilaa.

Constrain Säilytä esim. suhteet (korkeus ja leveys suhteessa toisiinsa)

Constrained Aspect Ratio Lukittu sivusuhde Valintatyökalujen optio, jolla voi määritellä rajattavan alueen sivujen suhteet

Contact Sheet II Kontaktiarkki II Automate-valikon toiminto. Komennolla tulostetaan kansiollinen kuvia miniatyyreina kontaktiarkille.Voidaan tarkastella nopeassti, kannattaako kansiossa olevia kuvi amuokata vai ei

Conté Crayon Väriliidut Sketch -valikon suodatin. Jäljittelee väriliidun jälkeä.

Contents Sisällys

Contiguous Vierekkäiset Taikasauva ja maalipurkkityökalujen asetus. Jos valittuna vaikutus vain klikatun pikselin vieressä oleviin pikseleihin.

Continuos Jatkuva Jatkuva, keskeytymätön, yhtäjaksoinen Taustakumityökalun asetus. Ottaa  värinäytteitä koko ajan hiirellä vedettäessä.

Contract Supista Supistaa, vetää kokoon. pienentää valintaa annetun pikselimäärän verran

Contrast Kontrasti pikseleiden välisten sävyerojen suuruus

Coordinates Koordinaatit Jonkin objektin sijainti jollakin alueella (esim. kuvassa) X ja Y (ja Z) -akselilla jonkin mittayksikön mukaan.

Corner Crop Marks Leikk. merkit kulma Jos kuva ei täytä koko sivua voidaan tulostaa leikkausmerkit kuvan kulmiin tulostusasetuksissa.

Craquelure Halkeamat Suodin. Halkeamat, kraklyyri, (esim. öljymaalauksen halkeamat)

Crisp Tarkka Anti-alias pehmennyksen optio tekstityökalussa. Tarkka, terävä, selkeä

Crop Rajaa Tämä komento rajaa kuvan valittuun alueeseen (hävittää ulkopuolelle jäävät osat).

Crop Options Rajausasetukset Rajaustyökalun asetukset

Cross Hatch Ristiviivoitus Suodin joka tekee kuvaan ristiviivoituspinnan

Crystallize Kiteytä Suodin joka tekee kuvan erivärisistä monikulmioista muodostuvaksi

Curl Kiemura Kiemurtaa, rypistää, käpristää

Current Nykyinen Tämänhetkinen. Toiminto kohdistuu tällä aktiiviseen osaan (esim. taso valinta)

Cursor Osoitin, kursori Hiiren kursori. Eri työkaluilla erilaisia, voidaan muuttaa preferences -valikosta

Curve Fit Kaaren sovitus Reittikynän optio. Määrittää miten herkkä lopullinen reitti on hiiren liikkeille.

Curves Käyrät Sävyalan säätäminen gammakäyrän avulla

Custom Muokkaa Työkaluissa ja suotimissa vaihtoehto joka antaa itse määritellä arvot..

Cutout Aukaisu Filtteri joka saa kuvan näyttämään siltä kuin se olisi tehty karkeasti leikatuista paperinpaloista.

CV Myötäpäivään Samaan suuntaan kuin kellon viisarit liikkuvat

D

Dab Taputus Levittää kevyesti, sipaista taputella

Darken Tummentava Sekoitustila jossa pikselin väriksi valitaan perusväri tai sekoitettu väri sen mukaan kumpi on tummempi

Dark Strokes Tummat viivat Suodin joka maalaa kuvan tummia alueita lähemmäs mustaa lyhyillä tiukoilla vedoilla ja vaaleita alueita kevyillä pitkillä vedoilla

Default Oletus Minkä tahansa työkalun tms. oletusarvo, perustila (asetukset jotka ovat voimassa kun ensimmäisen kerran photoshopin käynnistät).

Define Määritä Esim. Define Pattern, määrittää kuvion (oikeastaan kopioi valitun alueen kuvioksi =pattern leikepöydälle)

Defringe Siisti Reunus Korvaa vanhasta taustasta kopioituneet pehmennyspikselit uuteen taustaan sopivilla

De-Interlace Poista lomitus Filtteri, joka poistaa lomituksen (interlace) videoon tarkoitetusta kuvasta. Pehmentää kuvaa videota varten

Depth Syvyys Määrittää montako bittiä on pikseliä kohti the number of bits of color information per pixel. Bittisyvyys määrittää näytöllä esitettävän (tai tulostettavan) kuvan värien määrän. Jos esimerkiksi valitaan 4-bittiä pikseliä kohti, niin kuvassa on käytössä 16 väriä. Voi myös olla jonkin efektin tai filtterin syvyys (esim. emboss tai extrude).

Desaturate Haalista Toiminto säätää kylläisyysasteikon kunkin värin osalta 0:ksi.

Deselect Kumoa valinta Jos kuvassa on jotakin valittuna, niin tämän jälkeen ei ole.

Despeckle Poista pilkut Suodin tunnistaa ääriviivat ja poistaa kuva-alasta muuta kohinaa. Voidaan käyttää mm. moiren poistoon.

Destination Kohde Kun viedään kuva jossakin uudessa formaatissa (esim. web photo gallery toiminto) tämä on se uusi tiedosto (vastakohta Source = lähde)

Diamond Vinoneliö Liukuvärityökalu joka tekee valinnasta hiottua timanttia muistuttavan (tai pyramidi ylhäältä).

Difference Erottava Sekoitustila joka vähentää pikselien kirkkautta ja esittää uudella kanavalla pikselin absoluuttisen kirkkauden.

Difference Clouds Erottavat pilvet Hakee kuvasta tummia ja vaaleita alueita koskevia eroja ja muodostaa pilvikuvioita piirto- ja täyttövärillä.

Diffuse Glow Diffuusiohohde Lisää läpikuultavaa hohdetta kuvaan taustavärillä

Diffuse Hajota Rasteroi värin reunat. Siirtää pikseliä tai muuttaa sen sävyä niin että kuva näyttää vähemmän terävältä.

Diffusion Diffuusio Rasteroi värit satunnaisesti luonnollisen vaikutelman luomiseksi

Digimarc Digimarc kuvat voidaan kopiosuojata lisäämällä niihin digitaalinen vesileima, joka käyttää Digimarc PictureMarc -teknologiaa. Vesileima kuvan kohinana lisätty silmälle näkymätön on digitaalinen koodi. Vesileima toimii digitaalisessa ja tulostetussa kuvassa, estäen kuvan muokkauksen ja tiedostomuunnokset ja on edelleen jäljitettävissä kun kuva tulostetaan ja sitten skannattu takaisin tietokoneelle

Dimension Mitta Ulottuvuus, Pixel Dimension = koko pikseleinä

Discontiguous Muut kuin vierekkäiset Esim. Background eraser työkalun asetus, jolla toiminto tapahtuu kaikkiin samanvärisiin pikseleihin kuvassa riippumatta siitä ovatko ne vierekkäin

Displace Poikkeuta Käyttää toista kuvaa valitun kuvan vääristämisessä.

Display Näyttö Tietokoneen monitori

Dissolve Roiskiva Sekoitustila. Jos tason reunat on häivytetty asettaaa pikselit satunnaisesti kuvan reunoille.

Distance Etäisyys Miten kaukana jokin on jostakin toisesta

Distort Vääristä Tämän ryhmän suotimia käytetään kuvan tai pinnan vääristämiseen.

Dither Rasterointi Menetelmä jolla yhdistetään  käytettävissä olevat värit antaen vaikutelma väreistä joita paletissa ei ole

DitherBox DitherBox Suodin jolla tehdään omia rasterikuvioita

Document Dokumentti Tiedosto (kuva) jota käsitellään

Dodge Varjostus Vaalentaa, tummentaa tai muuttaa alueen värikylläisyyttä.

Down Alas Esim.

Draft Vedos Tuloste joka otetaan ennen lopullista tulostusta, jotta nähdään miltä kuva näyttää paperilla (myös malliksi esim. kirjapainolle).

Dry Brush Kuiva sivellin Suodin joka jäljittelee kuivan siveltimen jälkeä

Duotone Duotone yhdestä neljään muulla kuin mustalla painovärillä muodostettuja harmaasävykuvia (mono-, duo-, tri- ja quadtone)

Duplicate Monista Tekee samanlaisen kopion kuvasta, tasosta tms.

Dust & Scratches Pöly ja naarmut Poistaa roskia kuvasta tai valitulta alueelta tasaamalla ympäröivät pikselit

E

Edge Reuna Esim. värialueen raja tms. Esim. sharpen-suodin etsii kuvasta reunoja joite se sitten terävöittää

Edit Muokkaa Muuttaa / käsittelee objektia

Effect Tehoste Tasolle tehtäviä valmiita tehosteita, kuten heittovarjo, korkokuva jne.

Elliptical Elliptinen litistetyn ympyrän muotoinen

Emboss Korkokuva suodin tai tehoste joka luo taustastaan kohoavan korkokuvan

Emulsion Down Kalvo alla Tulostusasetus: kuva tulostetaan filmin kalvopuolelle

End Loppu Viivan tms. objektin loppu / toinen pää

Equalize Tasoita Tasoittaa sävyalueen valitulla alueella

Eraser Pyyhekumi Pyyhkii värin pois niin että alempi taso tulee näkyviin (taustatasolla maalaa taustavärillä)

Exact Tarkka Paletti. Kun kuvassa on enintään 256 väriä ja se muutetaan indeksoiduiksi väreiksi oletuksena on Exact-paletti jolloin värit indeksoidussa kuvassa ovat samat kuin ennen indeksointia.

Exclusion Poistava Sekoitustila, muuttaa keskiväriset pikselit harmaiksi, mikä luo matalakontrastisen tehosteen.

Expand Laajenna Laajentaa valintaa annetulla pikselimäärällä

Exposure Valotus esim. varjostus-työkalussa tehosten määrä. Myös valotusaika.

Extract Erota Komento jolla voi erottaa kohteita taustastaan (toimii vain tasolla)

Extrude Pursota Luo 3-ulotteisia kuvioita pinnasta

Eyedropper Pipetti Työkalu jolla voidaan valita kuvasta jotakin pikseliä napauttamalla piirtoväri (tai alt pohjassa taustaväri).

F

Facet Fasetti Suodin: Kuva muistuttaa öljyvärimaalausta. Voidaan toistaa vaikutuksen tehostamiseksi

Fade Häivytä Komento jolla voidaan vähentää viimeksi käytetyn suotimen voimakkuutta.

Feather Häivytä Pehmentää alueen reunaa säteen arvolla

Fidelity Tarkkuus Toistotarkkuus Taidehistoriasiveltimessä määritellään miten paljon väri poikkeaa lähteestä.

File Arkisto, Tiedosto Valikko jossa on kuvan avaamiseen, tallentamiseen ym. liittyviä komentoja. Kuvan tai ohjelman ATK-muotoinen tallenne yl. tiedostonimi.xxx (3-merkkinen tunniste)

Fill Täytä, Täyttö täyttää valitun alueen värillä, tummuutta voi säätää. (myös esim. kuviolla = pattern).

Film Grain Filmin rakeisuus suodin, joka tekee kuvasta rakeisen. Jäljittelee rakeista filmiä.

Find Edges Etsi ääriviivat Suodin joka etsii kuvasta reunoja. Matalakontrastiset alueet muuttuvat valkoisiksi korkeakontrastiset reunat mustiksi.

Finger Painting Sormivärit Smudge työkalun optio: työkalulla voidaan"sutata" kuvaa sormivärien tapaan piirtovärillä.

Fit Image Sovita kuva Automaattinen toiminto. Sovittaa kuvan määrätyn levyiseksi ja korkuiseksi muuttamatta sen mittasuhteita.

Fit in Window Sovita ikkunaan Teksti-ikkunassa näyttää koko tekstin ikkunassa (ei todellinen koko).

Fixed Size Kiinteä koko Valittavan alueen koko voidaan tällä optiolla tarkasti määrittää

Fixed Target Size Kiinteä koko Rajaustyökalun optio jolla rajattavan alueen koko voidaan tarkasti määrittää

Flip Peilikuva kuvan tai valinnan voi kääntää peilikuvakseen horisontaali-tai vertikaalisuunnassa.

Fractional Widths Leveydet murtoluluina kirjaimille oletuksena annettu oma leveys, vaikuttaa kirjoituksen luettavuuteen.Voi laittaa myös off-tilaan.

Fragment Fragmentoi Suodin, toistaa kuvan 4 kertaa neliömuodostelmassa ja vähentää kunkin kuvan peittävyyttä. Käytännössä epäterävöittää.

Fresco Fresco suodin,joka tekee kuvasta maalauksellisen

Front Eteen, Etu Esim. taso voidaan tuoda ylimmäksi tasoksi (Bring to front)

Font Kirjasin voidaan valita kirjasintyyppi

Forced Pakotettu Muutettaessa kuvaa indeksoituihin väreihin voidaan pakottaa esim. musta ja valkoinen mukaan palettiin.

Foreground Color Piirtoväri piirtää, maalaa ja täyttää valitulla värillä. Näkyy työkalupaletissa päällimmäisessä värineliössä.

Forward Eteenpäin Esim. taso voidaan tuoda ylemmäksi tasoksi (Bring forward)

Frequency Linjatiheys viivatiheys. vaihtelee paperin ja käytetyn painomenetelmän mukaan

Front Image Etummainen kuva Rajaustyökalun optio, jolla voidaan valita rajauksen koko aktiivisen kuvan kokoiseksi (ja sitten rajat jokin muu kuva sen kokoiseksi).

Full Screen Täysi näyttö Katselutila, jossa näytöstä häviää kaikki ylimääräinen.

G

Gamut Toistoala Värit jotka voidaan näyttää tai tulostaa (Gamut warning näyttää harmaalla toistoalan ylittävät värit).

Gaussian Blur Gauss-sumennus sumentaa kuvaa valituilla säteen mukaisesti

General Yleiset Yleisiä photoshopin asetuksia (file/preferences)

Glass Lasi suodin jonka avulla kuvaa katsotaan pintakuvioisen lasin läpi

Global Koko dokumentin Koko kuvaan vaikuttavia asetuksia (esim. global angle määrittää mistä suunnasta valo tulee tehosteissa).

Glowing Edges Hehkuvat reunat Suodin, saa aikaan vastaväritehosteen, jolloin matalakontrastiset alueet muuttuvat mustiksi ja reunat valkoisiksi.

Gradient Liukuväri Työkalulla saadaan muutettua koko kuva tai osa kuvasta värialueeksi, jossa väri muuttuu liukuen väristä toiseen. Komennon vaihtoehtoja on mm. alku- ja loppuvärin vaihtaminen, valmiit ohjelman tarjoamat väriskaalat, väri muuttumismetodi eli esim. suoraviivainen tai ympyrän kehän suunnassa etenevä värinmuutos jne.

Grain Rakeisuus Rakeisuus on kuvan vierekkäisten pikselien värivoimakkuus eroa alueen värikeskiarvosta ja myös niiden lukumäärää.

Graphic Pen Graafinen kynä Käyttää hienoja, lineaarisia painoväriviivoja vangitsemaan alkuperäisen kuvan yksityiskohtia ja on erityisen vaikuttava skannatuissa kuvissa. Suodin korvaa alkuperäisen kuvan värin käyttämällä piirtoväriä painovärinä ja taustaväriä paperina.

Grayscale Harmaasävyt 8-bittinen väriskaala mustasta valkoiseen.

Grid Ruudukko Kuvaikkunaan saa näkyviin ruudukon, joka auttaa kuvan asettelussa.

Group Ryhmitä Useita tasoja voidaan voidaan liittää yhteen ns. rajaaviksi ryhmiksi, jossa ryhmän alin taso toimii maskina.

Grow Kasvata Kasvattaa valintaa annetulla pikselimäärällä.

Guide Apulinja Viivaimista voidaan vetää apuviivoja, jotka uttavat sommittelussa.

H

Halftone Pattern Rasterikuvio Tekee kuvaan pistekuvion.

Hand Käsi Voit liikuttaa zoomattua kuvaa kuvaikkunassa ctrl pohjassa suurentaa, alt pohjassa pienentää.

Hard Light Kova valo Kertoo tai käänteiskertoo värit sekoitusvärin mukaan. Tehoste muistuttaa kovan kohdevalon suuntaamista kuvaan.

Height Korkeus Kuvan korkeus jollakin mittayksiköllä mitattuna.

Hide Kätke Piilottaa jotakin näkyvistä poistamatta sitä.

Highlights Vaaleat Kuvassa olevat valoisat kohdat, varjon vastakohta.

High Pass Ylipäästö on hyvä käyttää jatkuvasävyiseen kuvaan, ennen kuin käytetään Kynnys-komentoa tai muunnetaan kuvaa Bittikartta-tilaan. Suodin on hyödyllinen poistettaessa viivakuvia ja suuria mustavalkoisia alueita skannatuista kuvista.

Histogram Sävyjakauma Sävyjakauma antaa kuvan siitä, kuinka pikselien arvot jakaantuvat ja siitä, onko kuvassa tarpeeksi tummien (sävyjakaumassa vasemmalla), keskisävyjen (keskellä) ja vaaleiden sävyjen (oikealla) yksityiskohtia hyvän korjauksen saamiseksi.

History Historia Voidaan perua useampia kuin yksi toimenpide tarvitsematta palata tallennettuun. Säilyttää jopa 99 kuvankäsittelyvaihetta (oletus 20).

History Brush Historiasivellin Muuntaa kuvan mihin tahansa viimeaikaiseen tilaan kuvan historiassa. Toimintoja peruva sivellin.

Horizontal Vaaka Vaakasuuntainen, vaakasuunnassa.

Hue Sävy Värisävy

I

ICC ICC (International Color Consortium) Järjestö joka tekee väreihin ja kalibrointiin liittyviä standardeja.

Image Kuva Se mitä Photoshopilla käsitellään.

Image Cache Kuvavälimuisti

ImageReady ImageReady Adoben ImageReady-ohjelma sisältää web-grafiikkaa varten edistyneempiä toimintoja (esim. animaatiot).  pääsee painikkeella työkalupaletin alaosasta tai File/Jump (Arkisto/Siirry).

Impressionist Impressionismi Impressionismi maalaustaiteensuunta(1870 Ranska). Historiasiveltimessä vetää ja tuhrii pikseleitä maalattaessa.

Inch Tuuma Mittayksikkö 2,54 cm

Indexed Color Indeksoidut värit perustuu 256 värin (tai vähemmän) palettiin. Kun kuva muutetaan indeksoidut värit-tilaan Photoshop muodostaa väritaulukon, johon kuvan värit tallennetaan ja indeksoidaan. Mikäli taulukossa ei ole alkuperäisen kuvan väriä, sovittaa ohjelma värin taulukossa lähimpänä olevaan väriin tai jäljittelee väriä käytettävissä olevilla väreillä.

Info Info, Tiedot Info-paletissa on nähtävissä tietoa kohdistimenosoittamasta paikasta (esim. pikselin väriarvot ja sijainti X ja Y -akseleilla).

Ink Outlines Musteääriviivat Piirtää kuvan mustekynä ja muste -tyylillä uudelleen hienoilla ohuilla viivoilla alkuperäisten yksityiskohtien päälle.

Inner Sisäinen Esim. tehosteet tulevat tason sisällön reunojen sisäpuolelle.

Intensity Voimakkuus Esim. efektin syvyys, voimakkuus.

Interpolation Interpolointi Muutetaan kuvan pikselikokoa (tiedostokokoa myös).

Intersect Leikkaa

Inverse Muu Esim. valinnan muuttaminen käänteiseksi (ts. valitaan se mitä ei aikaisemmin ollut valittuna ja poistetaan valinta siitä mikä oli valittuna).

Invert Negatiivi, Käännä Esim. kuvan muuttaminen negatiiviksi, värit muuttuvat vastaväreikseen.

Italic Kursivoitu Oikelle kallistettu teksti Tällainen

J

Jump To Siirry Siirrytään editoimaan kuvaa ImageReady-ohjelmassa.

L

Lab Color Lab-värit Lab-väri on sisäinen värimalli, jota Photoshop käyttää muuntaessaan kuvaa väritilasta toiseen.

Labels Merkit Tulostaa kuvaan tiedoston ja kanavan nimen.

Landscape Vaaka-asento Tulostaa paperille vaakasuoraan.

Layer Taso Photoshopissa objektit voivat olla kuvassa eri tasoilla, mitä ylemmät tasot peittävät alemmat, mikäli eivät ole läpinäkyviä. Tasoja voidaan editoida erikseen.

Leading Rivivälistys määrää tekstin perusviivojen välisen etäisyyden, ja se mitataan Tekstityökalu-valintataulussa määritettyinä yksikköinä.

Lens Flare Linssiheijastus Suodin, joka tekee linssinheijastusta muistuttavan efektin.

Levels Tasot, Sävyala Voidaan muokata sävyalaa histogrammi-ikkunan avulla.

Lighten Vaalentava Sekoitustila. Tutkii kunkin kanavan väritiedot ja valitsee perus- tai sekoitusvärin sen mukaan, kumpi on vaaleampi tulosväriksi. Sekoitusväriä tummemmat pikselit korvataan, kun taas sitä vaaleammat pikselit pysyvät muuttumattomina.

Lighting Effects Valaistustehosteet Voidaan määritellä kuvaan erilaisia valaistuksia, esim. spotti tai yleisvalo.

Line Viiva Viivatyökalulla voidaan piirtää viiva.

Linear Suora Esim. liukuvärityökalussa luo liukuvärin aloituspisteestä lopetuspisteeseen suorassa linjassa.

Link Ketjuttaa

Load Lataa

Loose Kevyt

Luminosity Värin kirkkaus

M

Magic Eraser Taikakumi

Magic Wand Taikasauva

Magnetic Lasso Magneettinen lasso

Marquee Aluevalitsin

Matte Tausta, Peiteväri

Maximum Maksimi

Measure Mitta

Median Mediaani

Memory Muisti

Menu Bar Valikkorivi

Merge Yhdistä

Mezzotint Mezzotinto

Midtones Keskisävyt

Minimum Minimi

Mixer Sekoitin

Mode Tila

Modify Muuta

Mosaic Mosaiikki

Mosaic Tiles Mosaiikkiruudut

Motion Blur Liike-epäterävyys

Move Siirto

Multichannel Monikanava

Multi-Page PDF to PSD Monisivuinen PDF PSD:ksi

Multiply Kertova

N

Navigator Navigaattori

Nearest Lähin

Negative Negatiivi

Neighbour Naapuri

Neon Glow Neonvalo

Noise Kohina

None Ei mitään, ei mikään

Normal Normaali

Note Paper Muistilappu

NTSC Colors NTSC-värit

Numeric Numeerinen

O

Ocean Ripple Meren väreily

Offset Siirtymä

Once Kerran

Online Verkossa

Opacity Peittävyys

Open As Avaa muodossa

Operation Makro

Options Asetukset

Original Alkuperäinen

Other Muu

Outer Ulkoinen

Overlay Sulauttava

P

Paintbrush Sivellin

Paint Bucket Maalipurkki

Paint Daubs Töherrys

Palette Paletti

Palette Knife Palettiveitsi

Pantone Pantone

Patchwork Tilkkutäkki

Pattern Kuvio

Pattern Stamp Kuvioleimasin

Paths Reitit

Pen Reittikynä

Pencil Kynä

Percent Prosentti

Perceptual Havainnolliset

Perspective Perspektiivi

Photocopy Valokopio

Pica Pica

Picture Package Kuvapakkaus

Pinch Paina kuopalle

Pixel Pikseli, kuvapiste

Pixel Doubling Pikseleiden kahdennus

Pixelate Pikselöinti

Place Sijoita

Plaster Rappaus

Plastic Wrap Muovipakkaus

Plug-in Plug-in

Point Sample Pistenäyte

Point piste

Pointillize Pistemaalaus

Polar Coordinates Napakoordinaatit

Polygonal Lasso Monikulmiolasso

Portrait Pystyasento

Poster Edges Porrasta reunat

Posterize Porrasta

Preferences Oletusarvot

Preserve Säilytä

Pressure Paine

Preview Esikatselu

Previous Edellinen

Primaries Ensisijaiset

Print Size Tulostuskoko

Profile Profiili

Proportions Mittasuhteet

Protect Foreground Color Suojaa Piirtoväri

Purge Tyhjennä

Q

Quick Mask Pikamaskaus

R

Radial Säteittäinen

Radial Blur Säteittäinen sumennus

Readout Värilukema

Rectangular Suorakulmainen

Reflected Peilattu

Registration Marks Kohdistusmerkit

Remove Poista

Render Muodosta

Replace Korvaa

Resample Interpoloi

Reselect Valitse uudelleen

Reset Palauta

Resolution Resoluutio

Reticulation Verkko

Reveal Paljasta

Reverse Käännä

Revert Palaa tallennettuun

RGB Color RGB-värit

Ripple Väreily

Rotate Käännä

Rough Pastels Karkeat pastellit

Row rivi

Rubber Band Kuminauha

Rubber Stamp Leimasin

Ruler Viivain

S

Sample Size Näytteen koko

Sampling Näytteenotto

Saturate Kyllästä

Saturation Kylläisyys

Save a Copy Tallenna kopio

Save for Web Tallenna webbiin

Scale Skaalaus

Scratch Disk Työlevy

Screen Rasteri

Shadow Varjo

Sharpen Terävöitys

Sharpen Edges Terävöitä reunoja

Sharpen More Terävöitä lisää

Shear Taivuta

Show Näytä

Select Valitse

Selective Selektiiviset, Selektiivinen

Send Vie

Setup Asetukset

Shadows Tummat

Shape Muoto

Sharpen Terävöinti terävöitys

Sharpen Edges Terävöitä reunoja

Sharpen More Terävöitä lisää

Similar Samanlainen, Samanlaiset

Single Column Pystyrivi

Single Row Vaakarivi

Size Koko

Sketch Luonnostele

Skew Vinota

Smart Blur Älykäs sumennus

Smooth Pehmeä, Pehmennä, Pyöristä

Smudge Hankaus

Smudge Stick

Snapshot Tilannekuva

Soft Light Pehmeä valo

Solarize Solarisaatio

Source Lähde

Spatter Roiskutus

Spherize Pullista

Sponge Pesusieni

Sprayed Strokes Suihkeviivat

Stained Glass Sävytetty lasi

Stamp Leimasin

Standard Vakio

Start Käynnistys, alku

Steps Askelta

Stroke Piirrä

Strong Voimakas

Style Tyyli

Stylize Tyylittele

Stylus Piirrin

Subtract Vähennä

Sumi-e Sumi-e

Swatches Väriviuhkat

System Järjestelmä

T

Texture Kuvio

Texture Fill Pintakuviotäyttö

Texturizer Pintakuvio

Threshold Kynnys

Tight Voimakas

Tiles Ruudut

Tolerance Tarkkuus

Tool Työkalu

Torn Edges Revityt reunat

Trace Contour Piirrä kirkkausrajat

Tracking Merkkitiheys

Transfer Siirto

Transparency Läpinäkyvyys

Trap Lihotus

Twain_32 Twain_32

Twirl Pyöräytä

Type Teksti, Tyyppi

U

Underline Alleviivaus

Underpainting Allemaalaus

Ungroup Pura ryhmitys

Uniform Tasainen

Unit Yksikkö

Unsharp Mask Epäterävä maski

Use All Layers Käytä kaikkia tasoja

V

Variations Variaatiot

Vertical Pysty

Via Copy Kopioimalla

Via Cut Leikkaamalla

Video Video

View Näkymä

Visible Näkyvä(t)

W

Watercolor Vesiväri

Waterpaper Vesipaperi

Wave Aalto

Web Colors Web-värit

Web Photo Gallery Web-valokuvagalleria

Weight Paino

Wet Edges Märät reunat

White Valkoinen

Width Leveys

Wind Tuuli

Z

ZigZag Renkaat

Zoom Suurennuslasi